Nyári miserend

Kedves Terstvérek!

A mai naptól (03.26.) az esti szentmisék 19 órakor kezdődnek.

Kategória: Egyéb | Hozzászólás most!

Óraátállítás

Kedves Testvérek!

Október 30-tól a vasárnapi szentmisék 17 órakor kezdődnek.

Kategória: Egyéb | Óraátállítás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Anyák napi ünnep a Szent Ágoston templomban

Május 1-jén délután közösen ünnepelték az Édesanyákat a Szent Ágoston templomban! A program Bizse Roberta, pszichológus és Till Judit, óvodapedagógus, coach interaktív előadásával kezdődött, melyben női szerepeiket boncolgatták a résztvevők, voltak kör megosztások, egyéni munka és a végén a Kett módszer által jól ismert, padlókép készítéssel zárult a foglalkozás. Ezt követően az Édesanyák keresztútját járták végig, majd az esti szentmisén lévő ároni áldással zárult az ünnepség. A program alatt a gyermekek a templomkertben játszhattak, színezhettek, rajzolhattak a Hittudományi Főiskoláról és a Katifiből érkezett önkéntes segítőkkel, akiknek ezúton is hálás köszönet szolgálatukért!

Kategória: Egyéb | Anyák napi ünnep a Szent Ágoston templomban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Nyári miserend

Kedves Testvérek!

Az esti szentmisék május 1-e szombattól 19 órakor kezdődnek.

Kategória: hírek | Nyári miserend bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Nagyheti miserend 2021-ben

Az előző évek gyakorlata szerint március utolsó vasárnapjától az esti szentmisék 7 órakor kezdődnének. Idén azonban a járványügyi előírásokhoz igazodva nem változtathatjuk meg a téli időszakban megszokott 5 órai kezdetet, hogy utána mindenki időben hazaérhessen.

Ezért mindaddig, míg ezen a kormányrendelet nem változtat, templomunkban az esti szentmisék 5 órakor kezdődnek. Tehát nagycsütörtökön is, nagypénteken is és nagyszombaton is, valamint Húsvét mindkét napján 5 órakor kezdődnek a szentmisék.

Ha Húsvét után valamikor ezen változtatunk, azt hirdetni fogjuk.

A Székesegyházi szertartásokat nyomon követhetjük az Egyházmegyénk honlapján:

https://pecsiegyhazmegye.hu/hirarchivum/2910-video-szentmise-kozvetitesek

A székesegyházi szertartások szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton 18 órakor kezdődnek. Csütörtökön 10 órakor a krizmamisét, és pénteken 15 órakor a keresztutat szintén közvetítik, a fenti oldalon tekinthetjük meg.

Püspökeink továbbra is engedélyezik a veszélyeztetett életkorúaknak vagy betegségben szenvedőknek, hogy Tv, illetve internetes közvetítés révén ünnepeljék a szentmisét. A plébániánk honlapjára tavaly feltett hirdetés most is érvényes: a tökéletes bánat felindítása és a Jézussal való egyesülés vágyával átélt lelkiáldozás lehetőséget ad mindegyikünknek, hogy az Úr kegyelme betöltse életünket. A mostani rendkívüli helyzet akkor sem állja útját Jézusnak, hogy megajándékozzon minket jelenlétével, ha mi akadályoztatva vagyunk a személyes jelenlétben!

Ha pedig valamelyiktek úgy ítéli, hogy szívesen eljönne a szentmisére, de a templomunk szűkös tere miatt mégsem mer eljönni, emlékeztetlek benneteket, hogy tavaly azért szereltünk fel két hangszórót a templom elé, hogy ott is, a kertben is, tehát szabad téren is hallható legyen minden. Tehát a templom előtti téren is érvényesen vehettek részt a szentmisén.

Kérlek titeket, hogy Húsvét ünnepére szentgyónással készüljünk fel. Minden szentmise előtt lesz alkalom szentgyónást végezni (kivéve Húsvét napján a 10 órai szentmise előtt). De a hosszú várakozás elkerülése végett ettől eltérő időpontokban is megegyezhetünk: aki napközt szeretne jönni, kérem, egyeztesse velem a megfelelő időpontot.

Kategória: hírek | Nagyheti miserend 2021-ben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Boldog Carlo Acutis (1991-2006)

Acutis

Carlo Acutis (1991-2006) olasz szülők gyermekeként Londonban született. Szülei nem voltak különösebben vallásos emberek, Carlót nagynénje révén érintette meg az Úr kegyelme. Azóta már a szülei is megtértek, s édesanyja Carlót nevezi az ő megmentőjének.

Összesen 15 év adatott meg neki itt a földi életben, s ezalatt nőtt a lelki élet kiemelkedő példaképévé. Rövid életére a természetességgel megélt, elkötelezett hitélet volt jellemző, a forró szeretet Jézus és a Szűzanya iránt. 14 évesen hitoktatója felkérte „segéd-hitoktatónak”, és a kisebb gyerekeket tanította, nevelte Isten szeretetére, és a plébánia önkénteseként – megtakarított zsebpénzéből – segítette a hajléktalanokat és a szegényeket. A plébánián jótékonysági vásárokat szervezett a missziók megsegítésére.

Mindezek mellett olyan volt, mint bármelyik kiskamasz, nyitott volt a világ dolgaira, szenvedélyesen érdekelte az informatika. Filmeket készített és vágott, programozott, weboldalakat szerkesztett, képregényeket tervezett. Sportolt és társasági ember volt, barátai felnéztek rá. Önfegyelme és tudatos életvitele példaként áll előttünk: önmaga korlátozta a videojátékokkal töltött idejét: heti 1 órát engedélyezett magának – s azzal magyarázta, hogy nem válhat semminek sem a rabjává.

Acutis1

Milánóban kezdte meg iskolai tanulmányait, és plébánosa felterjesztésére püspöke engedélyezte, hogy korát megelőzve már 7 évesen elsőáldozáshoz járuljon. Carlo méltó volt erre a különleges engedélyre és meg is hálálta: minden nap részt vett a szentmisén és szentáldozáshoz járult, mise után pedig ott térdelt a tabernákulum előtt. Életében központi helyet foglalt el az eucharisztikus Jézus szeretete, és rendszeresen imádkozta a rózsafüzért. Papírra vetette lelkének felismerését: „Minél többször járulunk szentáldozáshoz, annál inkább hasonlatossá válunk Jézushoz, és már itt a földön megízleljük a mennyországot.”

Az Úr különleges képességgel áldotta meg: a számítástechnika zsenijének tartották. Kiemelkedő képességét is Isten dicsőségére fordította: a technika modern eszközével is az Eucharisztia tiszteletét kívánta terjeszteni. Szomorúan látta, milyen sok ember nem járul szentáldozáshoz, és kereste a módját, hogy felébressze lelkiismeretüket, és ráébressze őket az Eucharisztia fontosságára. Ezért 11 éves korában létrehozta a Virtuális Eucharisztikus Múzeumot,[1] melyben bemutatott 136 eucharisztikus csodát a világ minden tájáról. Arra kérte szüleit, vigyék el minden eucharisztikus csoda helyszínére – ez a csodálatraméltó terve két és fél év alatt valósult meg.

Életét, életszentségét meghatározó gondolataiból:

  • „Mindig egységben lenni Jézussal – ez az én életprogramom. Az Eucharisztia az én autóutam az ég felé.”
  • „Az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus előtt állva szentté leszünk.”
  • „Kilométeres sorok állnak egy koncert vagy egy focimeccs előtt, de a tabernákulum előtt üres a tér. Az emberek nem tudják, mi hiányzik nekik, mert ha tudnák, a templomok úgy megtelnének emberekkel, hogy be se férnénk. Az Oltáriszentségben Krisztus éppúgy jelen van, mint 2000 évvel ezelőtt, az apostolok idejében; és akkoriban, ha valaki találkozni akart Krisztussal, sokat kellett utaznia, szemben velünk, akik ma sokkal szerencsésebb helyzetben vagyunk, hiszen akármelyik közeli templomban megtalálhatjuk Őt. Jeruzsálem ott van a küszöbünkön!”
  • „Mindenki eredetinek születik, és mégis sokan fénymásolatként halnak meg. Eredetiként meghalni úgy kell, hogy az ember hagyja, hogy Krisztus vezesse, és közben szüntelenül Őrá néz. Ha közelebb akarunk kerülni a mennyei hazához, és nem akarunk „másolatokként” meghalni, akkor Isten szavát kell iránytűnek tekintenünk, mindig ahhoz kell mérnünk magunkat.”
  • „A végtelen kell hogy legyen a célunk, nem a véges. A Végtelen a szülőföldünk. Időtlen idők óta várnak minket a mennyországban.”
  • „A Golgotára mindannyian felmegyünk. Szentté válhatunk az út során.”

Carlo 2006. október 12-én hunyt el Milánóban: a leukémia egy igen agresszív változata három nap leforgása alatt kioltotta földi életét. Haldoklásában így vigasztalta édesanyját: Azzá válok, aki már most vagyok Isten gondolataiban.”  

Két hónappal a halála előtt, amikor még semmi tünete nem volt a betegségének, felvett egy videót, amit a szülei csak sokkal később találtak meg, és amelyben mosolyogva azt mondta, hogy kész meghalni, és kérte, hogy Assisiben temessék el. Mindezt egy teljesen egészséges, 15 éves fiú vette filmre! Gyorslefolyású betegségében szenvedéseit a pápáért és az egyházért ajánlotta fel.

Acutis2

Carlót – kívánságának megfelelően – Assisiben temették el. Földi maradványait 2019-ben a Szent Ferenc ruhái levetéséről (Spogliazione) nevezett Szűz Mária templomban helyezték el.

Könyvek és egy dokumentumfilm hirdeti az egész világon Carlo rendkívüli életét. A világ minden táján fiatalok tanúsítják, hogy konkrét segítséget jelent számukra Carlo életpéldája. Sokan arról számolnak be, hogy Carlo példájára sok év után megtértek és újra közel kerültek a hithez. A tizenévesek tapasztalata: egyszerre lehetnek szentek, átlagosak és egyediek. Carlo hiteles erőforrása kortársainak: élete igazolja, hogy ma is lehetséges Jézus útját járni. És talán azt is, hogy másikat nem érdemes.

Acutis3

Ferenc pápa 2018-ban Carlót Isten tiszteletreméltó szolgájának nyilvánította, 2020 februárjában pedig közzétették azt a dekrétumot, amely egy Carlo közbenjárásának tulajdonított csodás gyógyulást ismer el. A dekrétumban említett csoda 2013-ban történt, egy hasnyálmirigy gyulladásban szenvedő milánói brazil kisfiú esetében, akit állapota súlyossága miatt már meg sem műtöttek. Ekkor a család és a plébánia bizalommal teli imádságba kezdett, és kérte a szentség hírében meghalt Carlo Acutis közbenjárását.[2] Az Úr pedig megtette a csodát.

Carlo Acutist 14 évvel a halála után, 2020. október 10-én Assisiben a Szent Ferenc bazilikában boldoggá avatták. Ünnepe: október 12.

Acutis4

Előtte – az előírás szerint – a 2019-ben áthelyezett sírját kinyitották, és testét szinte romlatlannak találták. A fiatalok iránti üzenet gyanánt testét sportruházatba öltöztették, és üvegkoporsóját 17 napon át nyitva hagyták, hogy tisztelői kifejezhessék előtte, pontosabban az Úr előtt a szeretetük és csodálatuk megnyilvánulását.


Kategória: Egyéb | Címke: , | Boldog Carlo Acutis (1991-2006) bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Szentháromság vasárnapja – 2020. jún. 7.

Örömmel hallottuk a járványügyi beszámolóban, hogy Baranya megyében hetek óta nincs fertőzött személy, és az országos statisztika is kedvező. Ennek alapján püspökeink egy hét múlva feloldják templomainkban a korlátozó intézkedéseket. Ez azt jelenti, hogy a szentmisén való részvétel alóli felmentéseket visszavonják, és június 14-től kezdve újra mindenkit – életkorra való tekintet nélkül – várunk a szentmise megünneplésére. Természetesen – ahogy korábban is volt – aki életkora vagy betegsége miatt nem tud részt venni a szentmisén, az nyugodtan ünnepelje otthonában a vasárnapot – a felmentés visszavonása csak az általános, mindenkire kiterjesztett engedély visszavonását jelenti.

Természetesen továbbra is vigyázzunk egymásra: tartsunk távolságot egymástól, használjuk az arcunkat eltakaró maszkot, és visszavonásig kezünkbe kérjük szentáldozáskor Krisztus Testét. És aki úgy érzi, túl sokan lennénk a templomban és ez rá nézve veszélyes lenne, annak felkínálom: maradjon kint a templom előtti térségben – vannak kint padok (ha nem elég, vigyenek ki még a templomból székeket), a kihangosítást megoldottuk, mindent hallani fognak kint is – és érvényesen vesznek részt a szentmisén.

Az utóbbi hónapokban nehézségbe ütközött a szentgyónás elvégzése is. Biztatlak benneteket: most már ennek sincs akadálya. Többnyire a szentmisék előtt és után gyóntatok; illetve hétköznap is szívesen fogadok bárkit, de kérem, egyeztessünk előtte időpontot.

Jövő vasárnap a 10 órai szentmisén tartjuk a tanévzáró hálaadást. Szeretettel várjuk rá a kis és nagy diákokat. Jövő vasárnap Úrnapja lesz, a 10 órai szentmise után megtartjuk az Úrnapi körmenetet – ahogyan szoktuk, szerényen, egy oltárt állítunk a kereszt tövében.

Őrizzük a szép hagyományt, hogy az elsőáldozó gyermekek hintik az Oltáriszentség előtt a virágszirmokat. Idén még nem volt elsőáldozás, ezért a tavalyi elsőáldozókat kérem erre a szolgálatra, és azokat, akik most készülnek az elsőáldozásra, és reményünk szerint az ősz folyamán járulnak először szentáldozáshoz. A felnőtteket arra kérem, segítsenek a gyermekeknek virágszirmot gyűjteni. Köszönöm szépen!

Júniusban az esti szentmise előtt Jézus Szíve litániát imádkozunk. Ma a hó első vasárnapja lévén 18 órakor szentségimádást tartunk.

Kategória: Egyéb | Szentháromság vasárnapja – 2020. jún. 7. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Pünkösd – 2020. máj. 31.

A mai nappal lezárul a húsvéti idő. Normál körülmények között ebben az időszakban kellett volna elvégezni a húsvéti szentgyónásunkat. Idén ez az időkeret nem volt tartható – de most már szeretettel biztatlak titeket a szentgyónás elvégzésére. Szentmisék előtt és után többnyire megtaláltok; de hétköznap is szívesen fogadok bárkit, de kérem, egyeztessünk előtte időpontot.

Holnap, Pünkösdhétfőn – bár nem kötelező a szentmisén való részvétel – templomunkban ünnepi rend szerint tartjuk a szentmiséket: 8 és 10 órakor és este 7 órakor. Ma a Szentlélek kiáradásakor ünnepeljük az Egyház születésnapját, holnap pedig Szűz Máriára, mint az Egyház anyjára tekintünk.

Csütörtökön, nemzeti gyásznapunkon 16,30-kor megszólalnak a templomok harangjai – imádkozzunk hazánkért, nemzetünkért, kérjük a lelki sebek gyógyulását, és könyörögjünk a világ békéjéért, hogy a sátán ne tudja sárba tiporni az emberi méltóságot.

A hónap első csütörtöke lévén a szentmise előtt fél 6-kor megtartom a szentekről szóló elmélkedéssorozat következő részletét.

Másnap elsőpéntek lesz: Jézus nyomatékosan kéri az emberiséget, hogy engeszteljük Istent a bűneinkért. A világra nehezedő sokrétű válság ráébreszt bennünket ennek az isteni felhívásnak kiemelkedő jelentőségére.

Jövő vasárnap az esti szentmise előtt 18 órakor szentségimádást tartunk.

Püspökeink továbbra is megadják a szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést azoknak, akik életkoruk vagy betegségük miatt jobbnak látják otthon maradni. Kérem, hogy ők is találják meg a Tv-közvetítés nyújtotta lehetőséget a szentmise megünneplésére.

Kategória: elmélkedés | Pünkösd – 2020. máj. 31. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Húsvét 5. vasárnapja

Bárdos Lajos arra kérdésre, hogy számára kicsoda Jézus? – ezt válaszolta: Gyermekkoromban nem több, mint az izgalommal várt karácsony. Gyertyafény, indián könyv, kisvonat. Nagydiák éveimben: kamaszos fölénnyel lefitymált „legenda”. Aztán katonasor, háború, felnőtt élet – és lassanként bizonyossággá vált számomra, hogy Ő csakugyan az, aminek magát mondotta: út, igazság, élet.

Út. Tudom, merre járjak, tudom, merre haladjak. Senki nem mondta, hogy a helyes út sima és kényelmes. Meredek és göröngyös az. De a sziklamászó is ezt keresi! És ahogy halad fölfelé, egyre szebb a kilátás, egyre fönségesebb az érzés. És ha vissza-visszacsúszik az ember az út nehezein, ki ad erőt az újra- meg újrakezdéshez? Ő.

Igazság. Nincsen szava, amelyik tévesnek bizonyult volna. Pedig ugyancsak cifra évtizedeket ért meg az én hetvenéves nemzedékem. De minden fordulatban, minden forgatagban bevált szavainak igaza. Soha semmi bajom nem lett abból – de másnak sem! – hogy például megfogadtam legfőbb szavát is: szeresd felebarátodat! De sokszor nem volt ez könnyű! Gáncsokat, vádaskodásokat nem visszabosszulni, hanem baráti kéznyújtással elfeledetté tenni. Ki adott ehhez erőt? Ő.

Élet. A szó határtalanságából most csak a teljességet idézem. Zöldfülű siheder koromban együtt fújtam a fújókkal: micsoda abszurdum! Egyszer azt mondja: békét, máskor: kardot. De hát az élet pontosan ilyen. Telve ellentmondásokkal, szélsőségekkel. Igenis, óhajtjuk a békét, de ha kell, fegyvert ragadunk feldúlói ellen. És az a sok egyéb fekete-fehér, igen-nem? Bánkódjunk-e folyton vagy vigadjunk? Nem vagy-vagy, hanem is-is: nagypéntek is van, és húsvét is. A férfi magánya, vagy a házasság boldogsága? Nem vagy-vagy, hanem is-is: szerzetesnek lenni éppoly fennkölt életeszmény, mint ahogy a házasság szentség. (Amihez megint csak Ő ad erőt.) Van pap-fiam is, és vannak családos gyermekeim is. Mindegyik boldog az ő életállapotában. És én sokszorosan boldog általuk.

És Ő általa, aki út, igazság, élet. Vagyis az igaz életre vezető út.”

Szalóczi Pelbárt ferences atya: „Is kötőszóval kezdhetem csak a felkérésre adott választ. Nagyot, szépet, okosat írtak sokat Jézusról. Ami itt következik, mintegy folytatásként, az is beletartozik egy teljesebb Jézus-képbe.

Ki nekem Jézus? Az, aki „szeretett engem, és föláldozta magát értem” (Gal 2,20). Sőt, „előbb szeretett” (Jn 4,19). Nincs kivétel! Mindenkit szeretett, és mindenkiért feláldozta magát. A szeretet és az áldozat egy tövön fakad.

Vállalta a keresztet, a „kereszt botrányát” (Gal 5,12). Kereszthalálát gyöngeségnek tekintették, s „gyöngeségében ugyan megfeszítették, de Isten erejéből él” (2Kor 13,4). Oly erős, hogy ezt a gyöngeséget is megengedhette magának, vállalhatta. Ereje megnyilvánult abban is, hogy a kereszten váltott meg. Megszabadított az eredeti bűntől, feloldozást ad személyes bűneimtől. Van bűn és rossz a mai világban is, de ez az áldozat minden indokoltnak vélt pesszimizmus tövisét kihúzta. Minden rossz valami jónak árnyéka. Ahol rossz van, hatalmasabban dolgozik a jó (G. Greene). Ez a jó nem rejtőzik el, csak én fordíthatom el előle gondolataimat, érdeklődésemet.

Ha a teljesség igénye irányít, mindig megtalálom Jézust. Ő nemcsak szíve mélyéből sugárzó szavakkal vallotta meg szeretetét, hanem élete odaadásával is. Ennél nagyobb szeretet és áldozat nincs (Jn 15,13). Ez a szeretetből sarjadó áldozat mutatja meg: mi lennék Jézus nélkül, s mi lehetek, hová juthatok általa. A keresztáldozat nyitotta meg az eget, az örök boldogságot. Ez a mindenen elömlő jó hír, evangélium tartalmának hatása.

Vállalta, hogy gyöngeségéről olvashassunk az Írásban más vonatkozásban is. Izajás jövendölése teljesedett: „Gyöngeségünket magára vette” (Mt 8,17). „Őrá is gyöngeség nehezedik” (Zsid 5,2). De ha az egész Jézust nézem, megbizonyosodik előttem, hogy ebben a gyöngeségben erő nyilvánul meg (2Kor 12,9). „Gyöngesége erősebb az embereknél” (1Kor 1,21) Csak az igazán erős meri mutatni gyöngeségét. E gyöngeség mögött van végtelen gyöngédség és szeretet. Egyetlen mondat minden magyarázat, fejtegetés helyett elég válasz a miértre: Ő „nem olyan, hogy ne tudna együttérezni gyöngeségeinkkel” (Zsid 4,15).

Vállalta azt az áldozatot is – s ez is erejét igazolja – hogy sikertelenségeit, kudarcait nem rejtette el, följegyeztette. Nem úgy irányította tevékenységét, hogy mindenben csak az eredményesség világítson. Az Oltáriszentség megígérése után a „kemény beszéd” miatt tanítványai zúgolódtak, „s ettől fogva tanítványai közül sokan (!) visszahúzódtak, s többé nem jártak vele együtt” (Jn 6,66). „Hányszor (!) volt, hogy össze akartam gyűjteni gyermekeidet, … de te nem akartad” (Lk 13,34). „A romlás fia” elveszett (Jn 17,12). Így akar nevelni, hogy le ne törjön a sikertelenség, a kudarcot is számítsuk be életünkbe és munkánkba. Meg arra is, hogy nem a kudarcé az utolsó szó! Nem! Hanem az áldozatos szereteté, a Jézus erejéből biztosított győzelemé! Mennyire feltárja ez Jézus nagyságát és erejét! Azt, amit belénk akar árasztani, mert szeret minket és föláldozza magát értünk. Lehet-e mást mondani Jézusnak ezekről a vonásairól, mint Szent Ágostont ismételni: Fecit et hoc caritas – Ez is a szeretet műve.

Csak egy másik kötőszóval fejezhető be ez a gondolatmenet – a Jézussal foglalkozó folytassa magában: Ez is… és…”

Kategória: elmélkedés | Húsvét 5. vasárnapja bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Örömmel hozom a pécsi Szent István templom (Bártfa utca 1.) híveinek tudomására az Udvardy György érsek atya rendelkezése értelmében hozott változásokat:

Bár továbbra is érvényben van a szentmisén való személyes részvétel alóli felmentés, újra szabad személyesen is részt venni a szentmisén, amennyiben 2 méteres távolságot tudunk tartani egymástól (kivéve az egy háztartásban élők). Ha a hívek kevesen vannak, akkor a templomban lesz a szentmise, ha többen, akkor szabadtéren, a templom kertjében. Ez feltételezhetően azt fogja jelenteni, hogy a délelőtti szentmisék szabadtéren lesznek, az esti szentmisék pedig a templomban. Május 7-én, csütörtökön 19 órakor már lesz szentmise!

A Pécsbányai Szent Flórián templomban május 10-én 9 órakor lesz az első igeliturgia.

Az idősebb és a gyengébb egészségű híveket kérjük, saját egészségük védelme érdekében még ne jöjjenek a szentmisére. Otthonukban imádkozva szenteljék meg a vasárnapot, és a televízión vagy az interneten közvetített liturgiákhoz kapcsolódjanak.

A szentmiséken kötelező a szájat és orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) viselni (a miséző papot kivéve).

A templomba érkezéskor kötelező a kézfertőtlenítés, vagy a magával hozott, vagy a templom bejáratánál kihelyezett fertőtlenítőszer használatával.

A békeköszöntés továbbra is csak fejhajtással történjen, kerüljük a kézfogást. Kérjük, a járványveszély idején továbbra is kezünkbe fogadjuk az Oltáriszentséget, a nyelvre áldozás most nem engedélyezett.

A perselyadományokat távozáskor helyezzék a kijáratnál elhelyezett kosarakba. Aki megteheti, kérjük, inkább banki átutalással támogassa templomunkat. Csekk illetve a számlaszám a templom hirdetőtábláján található (Szent István Plébánia 10701214-69217656-51100005).

Továbbra is érvényben van az általános feloldozás lehetősége – azzal a feltétellel, hogy amint lehetséges, a személyes szentgyónást el kell végezni. De erre már ma is van lehetőség: szabadtéren a templomkertben, vagy a templom gyóntatószobájában (kellő távolságot tartva és szájkendővel).

Hálát adunk Istennek a ránk nehezedő terhek enyhüléséért, és kérjük: lelkileg emelkedettebben kerüljünk ki e veszélyeztetett élethelyzetből; érzékeljük a „szabadságban” rejlő lehetőségeinket, és örömmel ünnepeljük a szentmise ajándékait. A szorult helyzetből tanulva igyekezzünk értékesebben élni életünket, járjuk a megtérés és a megújulás útját – legyünk hűségesebbek, szolgálatkészek és megértőek.

Pécs, 2020. május 4.

Garadnay Balázs plébános

Kategória: hírek | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva